TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi öğretim anlayışını benimseyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz); Türk dilinin ve edebiyatının farklı yüzyıllardaki metinlerini okuma, inceleme ve derinlikli tahlil etme becerisi kazanan, alanın literatür bilgisini özümseyip yeni teoriler ve araştırma alanlarını takip edebilen, başta akrabalığımız bulunan toplumlar olmak üzere diğer ulusların edebiyatları ile ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun öğrencilerle birlikte farklı disiplinlerden gelen öğrencileri de kapsamaktadır.

Programın Hedefi

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı mezunlarının, bilimsel disipline ile uluslararası düzeydeki bilgi ve becerisini alanına uygulayabilecek, sanatsal duyarlılığa sahip, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, eleştirel düşünme, okuma, yorumlama becerisi kazanmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren, uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi, gazete yöneticiliği ve editörlük yapabilirler.  Program, akademik kariyer planlayanlar için doktora programına geçiş için olanak sağlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi, gazete yöneticiliği ve editörlük yapabilirler.  Program, akademik kariyer planlayanlar için doktora programına geçiş için olanak sağlanmaktadır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversite ve YÖK yönetmelikleri doğrultusunda benzer nitelikte programlar üzerinden yatay geçiş yapılabilmektedir.