TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; dört yıllık lisans eğitiminde, yaşam boyu öğrenmenin ilk adımı olarak, iç mekân ve çevresinin tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemelerini, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir yeni fikirler geliştirebilen, iç mimari ve insan-çevre ilişkisi konularında uzmanlaşmış iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programın Hedefi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları; edindiği sosyal ve kültürel donanımı sayesinde ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışarak, en küçük birim olan konuttan en karmaşık birim olan hastane projelerinin iç mekân ve çevresel bağlamda tasarım ve uygulama aşamasına kadar görev alabilir.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü temel hedefi; iç mekân tasarımı ve çevresel alan tasarımı konularında, toplumsal yaşamı da göz önünde bulundurularak, planlayabilen, maliyet hesaplarını, iş planını çıkartabilen ve şantiyesini yönetebilen donanımlı mezunlar yetiştirmektir.