TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, tekstilin temelini oluşturan kumaşın dokunmasından, desen tasarımına kadar, moda ve tekstil sektörünü oluşturan tüm malzemeleri ve üretim aşamalarını bilen, dokuma, baskı ve giyim tasarımı konusunda uzmanlık kazanan, kendi koleksiyonlarını hazırlayabilecek bilgi birikimine sahip olan ve tasarım yeteneği gelişmiş tasarımcılar yetiştirilmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Moda ve tekstilin tüm yönleriyle ve detaylarıyla anlatıldığı ve öğrencilerin yeteneklerinin, estetik bakış açılarının ve yaratıcılıklarının en üst seviyeye çıkarılması için hazırlanmış bölüm müfredatı ile öğrencilerin kariyerlerine eksiksiz hazırlanması ve geleceğin moda tasarımcılarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tekstilin var olduğu her alanda çalışabilecek kabiliyete sahip mezunların verildiği bölümde, kendi başına yaşamını tasarlayabilecek özgüvene ve bir markayı yaratabilecek vizyona sahip bireylerin yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasında yer almaktadır.