TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ayak sağlığı ve bakımının önemi giderek artmaktadır. Ayak sağlığını korumaya ve oluşabilecek hastalıkları önlemeye yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip, hekimlerle işbirliği içerisinde çalışabilen sağlık teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Podoloji(ayak sağlığı) alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip ve edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri değerlendirebilen, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamaları etkin bir şekilde gerçekleştirebilen, multidisipliner çalışmaya uygun veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.