TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ayak sağlığını korumaya ve oluşabilecek hastalıkları önlemeye yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip, hekimlerle işbirliği içerisinde çalışabilen sağlık teknikerlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Podoloji(ayak sağlığı) alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip ve edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri değerlendirebilen, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamaları etkin bir şekilde gerçekleştirebilen, multidisipliner çalışmaya uygun veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler resmi ve özel hastanelerde ‘Podoloji Teknikeri’ olarak çalışabilirler. Ortopedik ayakkabı ve diğer ayak/yürüme ile ilgili cihaz ve eşya üreten firmaların gerek üretim tesislerinde gerek satış, gerekse de yönetiminde görev almaktadırlar. Ayrıca masaj ve güzellik/fitness merkezlerinde görev alabilirler.

Çalışma Alanları

Podologların, ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak, sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapmak ve bu konuda eğitim vermek ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapmak, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde yer almak gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanıyla öğrenci alan tüm genel programlara geçiş yapılabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

2022 yılı DGS kılavuzuna göre bu programdan mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabileceği lisans programları şu şekildedir:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık Yönetimi