TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

 

Tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümü, sağlık sektörü içerisinde yer alan ilaç sanayi ve medikal cihaz teknolojisi içerisindeki tüm ürünler pazarlamasında istihdam edilmek üzere, sektörün beklenti ve ihtiyaçları dahilinde nitelikli personeli yetiştirerek sektöre kazandırmaktır. İlaç endüstrisi, günümüz dünyasında  olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu açıdan  sağlık alanında yetiştirilmesi ve yetkinliğin kazandırılması anlamına iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen sağlık sistemin bir parçası olmasıyla beraber son yılların en gözde meslek gruplarından birini oluşturmaktadır.

 

Programın Hedefi

Sağlık sektöründe yeralan ve saha da uzmanlaşmış ürün satış ve tanıtımında nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedeflemeyi amaçlamaktadır.