TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarına giren konuları, iletişim ve halkla ilişkiler kuramları çerçevesinde analiz edebilen, değerlendirebilen, yorumlayabilen halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Halkla ilişkiler ve tanıtım yüksek lisans programının hedefleri; ilgili alanlarda eleştirel şekilde düşünülebilen, yaratıcı yetenek ve becerilere sahip, dünya ve ülkemizde toplumsal sorunlara duyarlı, bütüncül düşünebilen, yeni düşünceleri geliştirebilen, genel kültürü ve bilgisi yüksek uzman yetiştirmektir.