TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz), öncelikli olarak topluma bilim insanları kazandırmayı, dünyada ve toplumumuzda yaşanan sorunları bilimsel bir perspektiften değerlendirip bu sorunları doğru yorumlayabilen ve çözüm önerileri sunabilen yetkin araştırmacı sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sunduğu temel teorik dersler ve birçok toplumsal konuya temas eden dersleriyle öğrencilerine hem temel bir sosyolojik bakış açısı kazandırmayı hem de araştırma yapma noktasında ihtiyaç duyacakları temel donanımı vermeyi amaçlamaktadır. Lisans mezuniyetleri sosyoloji olsa da olmasa da öğrencilerimizin sosyolojik bakış açısını kazanması ve toplumsal olana ilişkin doğru değerlendirmeleri bilimin ışığında, nesnel ve güvenilir bir şekilde yapabilmeleri bizler için önemlidir.

 

 

Programın Hedefi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz), öğrencilerinin dünyada ve Türkiye’de yaşanan sorunlara ilişkin bilim dünyasına güvenilir katkılarda bulunmaları hedeflenmektedir. Gerek tez çalışmalarında gerekse proje çalışmalarında yetkin akademik kadromuz ile öğrencilerimize sorunların doğru tespiti, araştırma tasarımı ve araştırma yöntemleri ile ilgili beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Üniversitemizin vizyonu ve misyonu ile paralel, toplumsal sorunlara duyarlı, nesnel ve geleceğe katkı sağlamayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi kendimize bir ödev olarak benimsemekteyiz.