TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olanlar akademi, kamu kuruluşları, araştırma ve danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri, pazarlama firmaları ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

Çalışma Olanakları

Kuram, araştırma ve uygulamayı bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan Sosyoloji Yük-sek Lisans Programı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bu-lunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yeni Medya, İletişim ve Habercilik, Güvenlik Çalışmaları ve Psikoloji yüksek lisans programları ile ilişki içinde olarak öğrencilere disiplinler arası bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Yatay Geçiş

Dikey Geçiş