TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bu programın amacı;

Geleneksel medya ve özellikle yeni medya ortamlarında çalışacak, özelde haber konusunda, genelde medyaya program üretiminde uzmanlık becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Bu dersin sonunda:

1.Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun medya sektörünün her alanında araştırma yapmasını bilen,

2. Holistik düşünen,

3. Olayları büyük gören,

4. Haber yaparken etik değerleri göz önünde bulunduran,

5. Eleştirel düşünceye sahip,haber analizleri yapabilen

6. Profesyonel haberciliğin gerektirdiğ niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmektir.