TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Tarih boyunca medeniyetlerin inşa edilmesinde ve devam ettirilmesinde aktif rol oynayan inşaat sektörü, nüfusun hızla artmasıyla birlikte nüfusa paralel olarak büyümektedir. Ülkemiz başta olmak üzere küresel ekonomide büyük paya sahip olan inşaat sektörü, günümüz teknolojisini kullanarak, yaratıcı projeler üretebilecek nitelikli yüksek inşaat mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyulan yüksek inşaat mühendislerini İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olarak yetiştirmekte, akademik ve sektörel anlamda inşaat sektörüne katkı sağlamaktayız. Bu doğrultuda İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı inşaat,  yapı, ulaştırma ve hidrolik dallarında ihtisaslaşmış mühendislerin teorik ve uygulamalı olarak eğitilerek deplasmana dayalı tasarım, bilimsel araştırma teknikleri, deprem mühendisliği, akıllı ulaştırma sistemleri planlaması, mimari yapı ve inşaat gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Programın Hedefi

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yapı, ulaştırma ve hidrolik dallarında öğrencilerin etkin bir biçimde yetiştirmekte, sektörlerine ve akademik kariyerlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmektedir. İnşaat Mühendisliği ihtisaslaşmanın tüm gerekliliklerine sahip, hem sektörel ve hem de akademik dünyada gerekli mesleki bilgiye sahip ve bunu yaratıcı şeklide kullanma becerileri kazanmış, akademik araştırma ve geliştirme yapabilecek yapıda, çağdaş, akılcı, analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, topluma ve çevreye duyarlı,  yüksek inşaat mühendisi ve akademik personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.