TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Mekatronik mühendisliğibilgisayar ve elektronik gibi farklı disiplinlerin birlikte kullanıldığı bir mühendislik dalıdır. Geniş bir perspektifte tasarım, çalışma ve üretim gerçekleştiren mekatronik mühendisleri geniş ve yaratıcı çalışma alanları ve farklı disiplinlerden yararlanarak iş süreçlerini yürütme kabiliyetleri ile diğer mühendislik dallarından ayrılmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, her türlü makine ve sisteme, tasarım amaçlarına uygun bir şekilde otonomluk, karar ve kontrol özelliği kazandırılması, akıllı bir elektro-mekanik sistem tasarım ve üretiminin yapılması gibi çalışmalarda makine, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisliği bilgisini sahip ve bu bilgileri doğru ve etkin şekilde kullanabilecek yüksek mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri yaptıkları araştırmalarla bu alandaki bilimsel veriye de katkı sağlamaktadır.

 

 

Programın Hedefi

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, mekanik, elektronik, yazılım geliştirme ve kontrol algoritma geliştirme yetenekleri ile her türlü elektro-mekanik sistemin tasarım, işletim, bakım, onarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilen, yenilikçi robotik sistem tasarımları gerçekleştirebilen ve bu alandaki gelişme ve yenilikleri takip edebilen, bilime katı sağlayabilen uzman mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile akademik düzey farkını gösterebilecek, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen, uluslararası seviyede ülkemizi temsil edebilecek, rekabet piyasasında üstün rekabet gücü ile yarışabilecek, çağdaş, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilen, girişimci ve üretken mekatronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflenmektedir.