TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi  öğretim anlayışını benimseyen Türk Dili ve Edebiyatı Programı; öğrencilerine Türk dili tarihi,  Türk ve dünya edebiyatı, edebiyat sosyolojisi gibi alanlarda yetkinlik kazandırmayı ve öğrencilerinin milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönü güçlü, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edebilen, başta kültür akrabalığımız bulunan toplumlar olmak üzere tüm toplumlarla ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak mezun olmasını amaçlamaktadır.

 

 

Programın Hedefi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü;  mezunlarının, alanında uluslararası bilimsel standartlara ulaşma çabasına sahip, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, eleştirel düşünme, okuma, yorumlama becerisi kazanmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir.