TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi ve profesyonel eğitimin verildiği Türk Dili ve Edebiyatı Programının amacı; öğrencilerine, Türk Dili Tarihi,  Türk ve Dünya Edebiyatı,tarihi ve çağdaş Türk dilleri, diller arası iletişim, tarih gibi alanlarda yetkinlik kazandırmak; milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönü güçlü, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edebilen, başta kültür akrabalığımız bulunan toplumlar başta olmak üzere tüm toplumlarla ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Kariyer Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, dershane ve yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük, insan kaynakları alanında personel, büyük şirketlerde yazışmalarla ilgili yönetici gibi alanlarda da çalışabilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.