TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde kurularak, dört yıllık lisans eğitim süresi içerisinde öğrencilerini uluslararasılaşma standartlarına uygun teknoloji ile entegre  çağın nitelikli bireylerini yetiştirir. Yeni Medya ve İletişim Bölümü, disiplinler arası bir bölüp olup, yazılı ve görsel medya araçlarının yani geleneksel medyanın yerini dijital ortama bırakmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Yani yeni medya bir bakıma çevrimdışı medya ortamından çevrimiçi medya ortamına geçiş olarak tanımlanabilir. Programın öncelikli amacı ise iletişim ve toplum, medya tarihi, yeni medya ve geleneksel medya, sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka yeni iletişim teknolojileri, yeni medya ve yayıncılık, internet gazeteciliği, yeni medya politikaları, viral pazarlama, interaktif medya, dijital kültür gibi alanlarda öğrencilerine rekabetçi, yenilikçi, girişimci bilgi ve beceriler kazandırmaktır. 

Programın Hedefi

Hızlı gelişen teknoloji asırlardır kullanılan medya araçlarını geleneksel medya olarak tanımlamış, yerine yeni iletişim araçlarını kazandırmıştır. Bu araçlar hiç şüphesiz bilgisayar, telefon, tablet gibi internet bağlantısı olup, çevrimiçi medyayı mümkün kılan cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılarına oldukça yüksek iletişim ve etkileşim imkanı tanıyan yeni medya araçları internet kullanımının her geçen gün arttığı günümüzde yerini daha da sağlamlaştıracaktır. Yeni Medya ve İletişim Bölümü olarak bu alandaki hedefimiz ise yeni iletişim teknolojileri alanındaki teknik gelişmeleri, yenilikleri takip eden, yeni medyayı etkin kullanan, yeni medya içerikleri üretebilen, kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasal alanlarla arasındaki ilişkileri anlayan, açıklayan ve geliştirebilen, yenilikçi, farkındalık yaratan, dijitali hayatının her alanında etkin bir biçimde kullanan ve entegre eden, çevresine ve topluma duyarlı, çağdaş, rasyonel ve eleştirel düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.