TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programının amacı; öğrencilere teorik derslerin yanında meslekleri ile ilgili olan uygulamalı dersleri de vererek basın yayın kuruluşlarında, kendi stüdyosunda, sinema ve reklam sektöründe fotoğrafçı veya kameraman olarak çalışacak mesleki teknik eleman yetiştirmektir.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programında okumak isteyenlerin renkleri ve şekilleri algılama yeteneklerinin yüksek olması ve estetik görüş sahibi olmaları, kamera çekimi yapmaya ilgili olması, kamerayla çekim yaparken hazırlık aşamasında neler yapılması gerektiği, ayarlarının yapılarak çekime hazır hale getirmek hakkında bilgili ve ilgili olması beklenir.

 

Programın Hedefi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programını başarıyla tamamlayanlara “Fotoğraf Teknikeri”, “Kameraman veya Kamera Teknikeri” unvanı verilir. Fotoğraf teknikeri fotoğrafı çekilecek cismin ışık durumuna göre, konumunu belirler; çekilen fotoğrafı eski sistemde kimyasal maddelerle banyo eder; fotoğrafı karta basar, üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar, yeni sisteme göre ise dijital ortama aktarıldıktan sonra fotoğraflar gerekli photoshop gibi programlarda düzenlenerek basıma hazır hale getirilir. Kameramanlık alanına yönelecek öğrencilerin kamera ile çekim yapmaya başlamadan önce kameranın gerekli ayarları olan beyaz ayarı, ışık değerlerini ve kamera kurulumunu öğrenerek bunlara göre çekimleri yaparak programı, haberi ve çekilen filmleri vb. hatasız yapılmasını sağlayarak hazır hale getirir.