TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Basım ve Yayım Teknolojileri Programında öğrencilerimize, günümüzde meydana gelen ve güncel olan tüm yeniliklere paralel olarak iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kültürlerin birbirine daha yakın olmasına sebep olan bir sahada eğitim ve uygulama yapmaktadır. Bu gelişmeler, iletişim, basım, tanıtım ve reklamcılığın önemini giderek artırmıştır. Basım ve Yayın Teknolojileri programı; ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası teknikleri konularında araştırma ve incelemeler yapmayı; her türlü grafik tasarım ve baskı problemini çözecek, çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

Programın Hedefi

Basım ve Yayın Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Basım ve Yayın Teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Programda, teorik ve uygulamalı olarak basım ve yayım teknikleri, grafik tasarım dersleri yanında masaüstü yayıncılık, bilgisayar destekli sayfa tasarımı, tipografi, temel sanat eğitimi, işletme, iletişime giriş, girişimcilik ve reklamcılık, haber toplama ve yazma gibi dersleri verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.