TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Mesleki özgüvene sahip olabilmek ve sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci / süreçleri planlayabilmek.
2
Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile meslek etiği, iş güvenliği, çevre koruma ve Atatürk ilke ve inkılapları konularında yeterli bilince sahip olabilmek
3
Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilmek, kullanabilmek ve uygulama becerisine sahip olmak
4
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilmek ve baskıya hazırlayabilmek
2
Basım ve Yayın Teknolojisinde yeni fikirler yaratabilmeli ve uygulamaya geçirebilmek ve girişimci bir ruha sahip olabilmek.
3
Basım ve Yayın Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmek ve sunu, deney raporu, proje hazırlayabilmek

Öğrenme Yetkinliği

1
Masaüstü yayıncılık programlarını ve cihazlarını tanıyabilmek ve kullanabilme becerisine sahip olabilmek
2
Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine hem kendi ana dilinde hem de yetkinlik kazanılmış en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
2
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilmek.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek
2
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanabilmek ve baskı malzemelerini tanımak, işe uygun malzeme seçebilmek ve baskı maliyetini hesaplayabilmek.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Mesleki özgüvene sahip olabilmek ve sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci / süreçleri planlayabilmek.
2
Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile meslek etiği, iş güvenliği, çevre koruma ve Atatürk ilke ve inkılapları konularında yeterli bilince sahip olabilmek
3
Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilmek, kullanabilmek ve uygulama becerisine sahip olmak
4
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek
5
Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilmek ve baskıya hazırlayabilmek
6
Basım ve Yayın Teknolojisinde yeni fikirler yaratabilmeli ve uygulamaya geçirebilmek ve girişimci bir ruha sahip olabilmek.
7
Basım ve Yayın Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek
8
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmek ve sunu, deney raporu, proje hazırlayabilmek
9
Masaüstü yayıncılık programlarını ve cihazlarını tanıyabilmek ve kullanabilme becerisine sahip olabilmek
10
Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olmak.
11
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine hem kendi ana dilinde hem de yetkinlik kazanılmış en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
12
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilmek.
13
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek
14
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanabilmek ve baskı malzemelerini tanımak, işe uygun malzeme seçebilmek ve baskı maliyetini hesaplayabilmek.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir. 2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir
1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir. 2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur. 2- İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.
Mesleki özgüvene sahip olabilmek ve sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci / süreçleri planlayabilmek.
Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile meslek etiği, iş güvenliği, çevre koruma ve Atatürk ilke ve inkılapları konularında yeterli bilince sahip olabilmek
Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilmek, kullanabilmek ve uygulama becerisine sahip olmak
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.
1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar. 2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 3-Teknik resim yapar 4-Algoritmik düşünür. 5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
1-Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 3-Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. 4-Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
1-Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 3-Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır. 4-Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar. 2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 3-Teknik resim yapar 4-Algoritmik düşünür. 5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
1-Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.
Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilmek ve baskıya hazırlayabilmek
Basım ve Yayın Teknolojisinde yeni fikirler yaratabilmeli ve uygulamaya geçirebilmek ve girişimci bir ruha sahip olabilmek.
Basım ve Yayın Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
1-Alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür.
1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmek ve sunu, deney raporu, proje hazırlayabilmek
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. 2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler. 2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar. 2-Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Masaüstü yayıncılık programlarını ve cihazlarını tanıyabilmek ve kullanabilme becerisine sahip olabilmek
Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin biçimde kullanır. 2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4-Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder. 5-Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler.
1-Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. 3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Alanıyla ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine hem kendi ana dilinde hem de yetkinlik kazanılmış en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilmek.
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2-Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır. 3-Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat bilgisine sahiptir.
1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
1-Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Basım ve Yayın Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanabilmek ve baskı malzemelerini tanımak, işe uygun malzeme seçebilmek ve baskı maliyetini hesaplayabilmek.