TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sanayi sektöründe kullanılan elektrik, elektronik ve bilgisayar kontrollü sistemlere odaklı olarak robotik, kontrol, otomasyon gibi pek çok disipiline hizmet vermek. Onların üretimini, kurulumunu, tamirini ve bakımını yaparak; Makine, Uçak, Haberleşme ve Komünikasyon, Robotik, Kalite Kontrol, Gıda, Sağlık, Otomotiv ve Savunma sanayi sektörlerine nitelikli insan gücünü kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Program sanayi sektöründe kullanılan makinelerin elektrik, elektronik ve mekanik olarak çalışma prensiplerini kurulum ve bakımlarının yapılışı konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca alanında yetkin güncel teknolojileri takip ederek kendi iş hayatlarında uygulayabilecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.