TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen moda sektörünün gereksinimlerine uygun nitelikler kazandırarak; bilimsel düşüncelerini estetik ve çağdaş bir şekilde tasarıma dönüştürebilen, aynı zamanda üretebilen, alanıyla ilgili her türlü teknolojik, sanatsal, kültürel gelişmeye hâkim tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

 

Programın Hedefi

Sanat ve tasarım alanında gerekli bilgilerin edinilmesinin yanı sıra, öğrencilere kalıp, dikim ve üretim becerilerinin de kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin moda sektörünün her alanında iş imkanı bulabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri veya kendi markalarını oluşturabilmeleri adına elde, bilgisayarda çizim ve kalıp dersleri; tasarladıkları giysileri hayata geçirebilmeleri için üretim dersleri ve üretirken tasarıma uygun seçilmesi gereken kumaş, aksesuar, malzeme bilgilerini edinebileceği tekstil teknolojisi dersleri ve ürettiğini hem sözel hem de kreatif anlamda ifade edebilecek moda pazarlama dersleri verilerek, tasarımcı kimliğini geliştirmeyi başarmış geleceğin moda tasarımcılarını yetiştirmek amaçlanmıştır.  Bunun yanı sıra öğrencilere dönemin moda trendlerini yakından tanımalarına fırsat verecek trend seminerleri, fuarlar, workshoplar ve sergiler gibi etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin aldığı eğitimin yanı sıra sektördeki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır. Öğrenci eğitim süreci boyunca edindiği mesleki eğitim ile tekstil sektöründe alanının gerektirdiği iş imkânlarını bulabilmesinin yanı sıra kişisel yetenek ve ilgilerini destekleyen Moda Tasarımı Programı ile alanını destekleyici farklı departmanlarda da iş imkânı bulabilmektedir.