TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.
2
Bilgisayar programları konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur.
3
Görsel tasarımları teknik olarak sunumunu yapar.
4
Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.
5
Tekstil hammaddelerini tanır.
6
Tekstil malzemelerini ve yardımcılarını tanır.
7
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır.
8
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri çalışmalarını izler.
9
Belirlenen bir tema ışığında proje ve koleksiyon tasarlar.
10
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.
11
Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
12
Tasarımlarını ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar ve yorumlar.
13
Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.
14
Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Tekstil hammaddelerini tanır.
2
Seçtiği bir temaya uygun özgün koleksiyonlar hazırlar.
3
Tasarımlarının kalıbını çıkartır.
4
Tasarımlarının dikimini yaparak birer ürüne dönüştürür.
5
Tasarımlarının artistik çizimlerle sunumunu yapar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bireysel olarak; disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak etkin şekilde çalışır.
2
Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi,iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.
2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
3
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.
4
Kendi çalışmalarını dışarıdan objektif bakış açısı ile izleyip özeleştiri yetkinliğine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
3
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde tasarlar.
2
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde gerçekleştirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.
2
Bilgisayar programları konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur.
3
Görsel tasarımları teknik olarak sunumunu yapar.
4
Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.
5
Tekstil hammaddelerini tanır.
6
Tekstil malzemelerini ve yardımcılarını tanır.
7
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır.
8
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri çalışmalarını izler.
9
Belirlenen bir tema ışığında proje ve koleksiyon tasarlar.
10
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.
11
Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
12
Tasarımlarını ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar ve yorumlar.
13
Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.
14
Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.
15
Tekstil hammaddelerini tanır.
16
Seçtiği bir temaya uygun özgün koleksiyonlar hazırlar.
17
Tasarımlarının kalıbını çıkartır.
18
Tasarımlarının dikimini yaparak birer ürüne dönüştürür.
19
Tasarımlarının artistik çizimlerle sunumunu yapar.
20
Bireysel olarak; disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak etkin şekilde çalışır.
21
Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.
22
Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi,iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.
23
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
24
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.
25
Kendi çalışmalarını dışarıdan objektif bakış açısı ile izleyip özeleştiri yetkinliğine sahip olur.
26
Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
27
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
28
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.
29
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde tasarlar.
30
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde gerçekleştirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanır.
Bilgisayar programları konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur.
Görsel tasarımları teknik olarak sunumunu yapar.
Teknik bilgisini tasarımlarında kullanır.
Tekstil hammaddelerini tanır.
Tekstil malzemelerini ve yardımcılarını tanır.
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri tanır.
Moda tasarımı alanındaki otoriteleri çalışmalarını izler.
Belirlenen bir tema ışığında proje ve koleksiyon tasarlar.
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile eşleştirir.
Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
Tasarımlarını ve koleksiyonlarını görsel olarak sunar ve yorumlar.
Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki-teknik bilgiye sahip olur.
Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Tekstil hammaddelerini tanır.
Seçtiği bir temaya uygun özgün koleksiyonlar hazırlar.
Tasarımlarının kalıbını çıkartır.
Tasarımlarının dikimini yaparak birer ürüne dönüştürür.
Tasarımlarının artistik çizimlerle sunumunu yapar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 2-Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3-Proje süreçleri içinde yer alır.
Bireysel olarak; disiplinlerarası uyum ilkelerine uygun olarak etkin şekilde çalışır.
Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında etkin olarak yer alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
1-Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 2-Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır. 3-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi,iletişim becerisi ve vizyona sahip olur.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve kendini yeniler.
Kendi çalışmalarını dışarıdan objektif bakış açısı ile izleyip özeleştiri yetkinliğine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 2-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü, mesleki etik, kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Alanında başarıyla uygulama yürütür. 2-Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 3-Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde tasarlar.
Moda tasarımı süreçlerini amaca uygun şekilde gerçekleştirir.