TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programının amacı, öğrencilerin; radyo televizyon programları konusunda gerekli kuramsal ve teknik bilginin yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetebilme, çeşitli programlar üretebilme ve yayınlayabilme bilgisini edindirerek mezun olmalarını sağlamaktır. Özellikle kitle iletişim araçları başta olmak üzere, sinema alanı da dahil olarak ilgili alanlarda istihdama dönük kişilerin bilgi ve donanım sahibi olarak okullardan mezun olmalarını sağlamak ve ilgili alanlardaki kalite ve vizyonun daha üst düzeyde olması için katkı oluşturmaktır. Başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim araçlarının kullanımını bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilen, radyo ve televizyon programları üretebilen ekiplerin içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Hedefi

Bu programdan mezun olan kişiler sadece teknik anlamda değil aynı zamanda görsel estetik anlamında da gelişkin bir düzeye sahip olmalıdır düşüncesi ile ülkemizdeki medyadaki istihdam kalitesinin artırılması ve bölümden mezun kişilerin kısa sürede iş bulup daha verimli bir medya ortamı oluşturmalarına katkı sağlamak.