TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Kuramsal anlamda radyo-televizyon bölümünün ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde bir yeterliğe sahip olmasının sağlanması ve bu yeterlik düzeyinin yaratıcı fikirlerle ilişkisinin kavratılması
2
Bilgi iletişim teknolojilerinin oldukça gelişkin olduğu günümüzde bu bölümden mezun kişiler, bilgi sahibi kişiler olarak yetiştirilmeli ve olgusal anlamda medya okur yazarlığının daha üst bir seviyeye çıkmasını sağlayacak bir kalite seviyesi oluşturmalıdır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Kuramsal anlamda kitle iletişim araçlarında çalışabilecek düzeyde insanları yetiştirebilmek ve teorik anlamda kendini yenileyebilen ve vizyonu geniş bakış açılarını oluşturmak..
2
Radyo ve Televizyon bölümlerinden mezun kişilerin uygulama yapma anlamında çeşitli olanaklara sahip olmaları ve okuldan mezunn olduklarında bu uygulamalar ışığında medyada çalışabilecek becerilere sahip olmaları gerekmektedir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bağımsız çalışma becerisine sahip ve özgün çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek ve sorumluluk alabilen kişilerin medyada yer almasını sağlamak.

Öğrenme Yetkinliği

1
Öğrenmenin bir süreç olduğunu yetkinlik düzeyinde anlayabilen ve öğrenmenin yeniliklere açık olmak olduğunu analiz edebilen kişilerin kitle iletişim araçlarında çalışmalarını sağlayabilmek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
İletişimin sosyal bir beceri olarak tanımlanabileceği çağımızda, sosyal yetkinliğe sahip bireylerin medyada gelişim sağlamalarını hedef olarak oluşturabilmek.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Medyada yer alan kişilerin alana özgü yetkinliklerini üst düzey bir noktaya taşıyabilmek ve alanlarında başarılı bireylerin istihdamının fazlalaşmasını sağlamak.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Kuramsal anlamda radyo-televizyon bölümünün ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde bir yeterliğe sahip olmasının sağlanması ve bu yeterlik düzeyinin yaratıcı fikirlerle ilişkisinin kavratılması
2
Bilgi iletişim teknolojilerinin oldukça gelişkin olduğu günümüzde bu bölümden mezun kişiler, bilgi sahibi kişiler olarak yetiştirilmeli ve olgusal anlamda medya okur yazarlığının daha üst bir seviyeye çıkmasını sağlayacak bir kalite seviyesi oluşturmalıdır.
3
Kuramsal anlamda kitle iletişim araçlarında çalışabilecek düzeyde insanları yetiştirebilmek ve teorik anlamda kendini yenileyebilen ve vizyonu geniş bakış açılarını oluşturmak..
4
Radyo ve Televizyon bölümlerinden mezun kişilerin uygulama yapma anlamında çeşitli olanaklara sahip olmaları ve okuldan mezunn olduklarında bu uygulamalar ışığında medyada çalışabilecek becerilere sahip olmaları gerekmektedir.
5
Bağımsız çalışma becerisine sahip ve özgün çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek ve sorumluluk alabilen kişilerin medyada yer almasını sağlamak.
6
Öğrenmenin bir süreç olduğunu yetkinlik düzeyinde anlayabilen ve öğrenmenin yeniliklere açık olmak olduğunu analiz edebilen kişilerin kitle iletişim araçlarında çalışmalarını sağlayabilmek.
7
İletişimin sosyal bir beceri olarak tanımlanabileceği çağımızda, sosyal yetkinliğe sahip bireylerin medyada gelişim sağlamalarını hedef olarak oluşturabilmek.
8
Medyada yer alan kişilerin alana özgü yetkinliklerini üst düzey bir noktaya taşıyabilmek ve alanlarında başarılı bireylerin istihdamının fazlalaşmasını sağlamak.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Kuramsal anlamda radyo-televizyon bölümünün ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde bir yeterliğe sahip olmasının sağlanması ve bu yeterlik düzeyinin yaratıcı fikirlerle ilişkisinin kavratılması
Bilgi iletişim teknolojilerinin oldukça gelişkin olduğu günümüzde bu bölümden mezun kişiler, bilgi sahibi kişiler olarak yetiştirilmeli ve olgusal anlamda medya okur yazarlığının daha üst bir seviyeye çıkmasını sağlayacak bir kalite seviyesi oluşturmalıdır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Kuramsal anlamda kitle iletişim araçlarında çalışabilecek düzeyde insanları yetiştirebilmek ve teorik anlamda kendini yenileyebilen ve vizyonu geniş bakış açılarını oluşturmak..
Radyo ve Televizyon bölümlerinden mezun kişilerin uygulama yapma anlamında çeşitli olanaklara sahip olmaları ve okuldan mezunn olduklarında bu uygulamalar ışığında medyada çalışabilecek becerilere sahip olmaları gerekmektedir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Proje süreçleri içinde yer alır.
Bağımsız çalışma becerisine sahip ve özgün çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek ve sorumluluk alabilen kişilerin medyada yer almasını sağlamak.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Öğrenmenin bir süreç olduğunu yetkinlik düzeyinde anlayabilen ve öğrenmenin yeniliklere açık olmak olduğunu analiz edebilen kişilerin kitle iletişim araçlarında çalışmalarını sağlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
İletişimin sosyal bir beceri olarak tanımlanabileceği çağımızda, sosyal yetkinliğe sahip bireylerin medyada gelişim sağlamalarını hedef olarak oluşturabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Medyada yer alan kişilerin alana özgü yetkinliklerini üst düzey bir noktaya taşıyabilmek ve alanlarında başarılı bireylerin istihdamının fazlalaşmasını sağlamak.