TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde istihdam etmesi zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini yürütmek için bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri' yetiştirmektir.

Programın Hedefi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.