TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde istihdam etmesi zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini yürütmek için bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri' yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kabul edilmesiyle istihdam olanağı yaratan ve tehlike derecelerine göre sınıflandırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun kapsamında programdan mezun olan öğrencilerimiz kamu yada özel tüm iş kollarındaki kurum, kuruluş ve işletmelerinde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversiteler, meslek liseleri ve yerleşke şeklindkei okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma benzeri acil durum kuruluşlarında 'İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri' olarak görev alabilirler. Her işletme kolunda bulundurulma zorunluluğu iş imkanlarını arttırmaktadır. Bu programın kazandırmış olduğu 'İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri'  ünvanına sahip olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılma hakkına sahip olup, başarı ile tamamlamaları halinde 'C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı' ünvanına sahip olmaktadırlar. İSG-Katip sistemine tanımlı olarak fiilen iş güvenliği uzmanlığı yapanlar gerekli süreyi doldurduklarında sırasıyla 'B' ve daha sonra 'A' sınıfı olabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YGS-2 puan türünde olan programlara geçiş imkanı vardır.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

- Acil Yardım ve Afet Yönetimi

- İşletme

- İşletme Yönetimi

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Sağlık Yönetimi

- Sağlık İdaresi 

- Sosyal Hizmet