TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Programın genel amacı, öğrencileri ergoterapist olarak mesleğe hazırlamaktır. Mezunlar, kırsal kesim ve uzak alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda pratik yapabileceklerdir. Çağdaş bir sağlık profesyonelinin kişi merkezli olması için hazırlanması ve disiplinler arası bir ekip içinde etkin bir şekilde çalışılması üzerinde durulacaktır. Kursun amacı, mezunların Ergoterapi için Yeterlilik Standartlarını karşılamalarını sağlamak için geliştirilmiştir.

Programın Hedefi

Bilimsel çalışmayı ilke edinmiş, multidisipliner çalışmaya yatkın ve toplumsal gelişmişlik düzeyine katkı sağlayacak Ergoterapistler yetiştirmek.