TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bireylerin özel gereksinimlerini dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, motor beceri, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki ve engel grubundaki bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmayı ilke edinmiş ve kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.  

Programın Hedefi

Yaşam boyu egzersiz ve spor anlayışını benimseyen, toplumun ihtiyaçlarını önemseyen, kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetiştirerek özel gereksinime sahip bireylerin egzersiz ve spor yoluyla sosyalleşmelerine olanak sağlamanın yanı sıra; engelli sporunun geniş kitlelere yayılmasını amaç edinmiş, toplumda özel gruplara yönelik farkındalık ve olumlu tutum değişikliğini destekleyecek donanıma sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.