TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bireylerin özel gereksinimlerini dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, motor beceri, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki ve engel grubundaki bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmayı ilke edinmiş ve kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.  

Programın Hedefi

Yaşam boyu egzersiz ve spor anlayışını benimseyen, toplumun ihtiyaçlarını önemseyen, kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetiştirerek özel gereksinime sahip bireylerin egzersiz ve spor yoluyla sosyalleşmelerine olanak sağlamanın yanı sıra; engelli sporunun geniş kitlelere yayılmasını amaç edinmiş, toplumda özel gruplara yönelik farkındalık ve olumlu tutum değişikliğini destekleyecek donanıma sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Engellilerde egzersiz ve spor bilimleri bölümünden mezun olan öğrenciler, farklı engel tanılarına sahip bireylere yönelik sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilirler. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 2. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler. Rehabilitasyon merkezleri ve engelli bireylere eğitim veren diğer kurumlarda beden eğitimi ve spor uzmanı olarak görev yapabilirler. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.

Çalışma Alanları

Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde spor eğitmeni olarak çalışabilrler. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu  federasyona denklik başvurusu yaparak antrenörlük  belgesine sahip olup  antrenör olarak görev yapabilirler. Pedagojik formasyon sertifikası alan öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İlgili mevzuattaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bütün fakülte ve yüksekokullara kurum-içi yatay geçiş yapılabilir. Ayrıca diğer kurumların benzer programlarına yatay geçiş imkân vardır.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

-