TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sosyal hizmet, sosyal adalet ve sosyal refahın sağlanması adına toplumda bulunan dezavantajlı gruplar olan kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak tüm toplumun sosyal sorunlarına çözüm üretme misyonuna sahip bir meslek ve disiplindir. Bu bağlamda toplumda sosyal sorunların ortadan kaldırılması ve toplum refahının sağlanması adına sosyal projelerin yapılmasını konu alır. Sosyal Hizmet Bölümü  Avcılar bölgesinde olup, bu bölgede ortaya çıkan göç ve buna ilişkin sosyal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve topluma gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirerek, alanında teorik ve uygulamalı olarak uzmanlaşmış sosyal hizmet uzmanlarını yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim programı uygulamaktadır.

Programın Hedefi

Avcılar Bölgesi sınırlarında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü, hayat boyu öğrenmeyi temel alarak uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitim anlayışı ve uluslararası akreditasyon güvenceli uygulamalı ve teorik eğitimleri ile sosyal sorunlar, psikoloji, kültür, felsefe, sosyal antropoloji ve iletişim gibi derslerle öğrencilerin bu alanda yetiştirilmesini sağlamaktadır. Sosyal Hizmet Bölümü, uzman akademik kadrosu, profesyonel ve kaliteli ders içerikleri ile öğrencilerin sosyal hizmet alanında uzman bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir. Bu hedefle Sosyal Hizmet Bölümü, evrensel değerlere inanan, bireysel farklılıklara saygılı, insan haklarını tanıyan, koruyan ve geliştiren,  düşünce  ve ifade özgürlüğü ile bilimsel özgürlüğü savunan, tüm canlıların hayat hakkına saygı göstererek,  birlikte hoşgörüyle yaşamayı ilke edinmiş, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan mezunlar yetiştirmektedir.