TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bölümün amacı, öğrencilerine uluslararası ticaret, lojistik, yönetim ve organizasyon, ithalat ve ihracat yönetimi, işletme, Türkiye’de ihracat politikaları, pazarlama ilkeleri, makro ekonomi ve mikro ekonomi, risk yönetimi, Türk sermaye piyasaları ve BİST, diplomasi, uluslararası taşımacılık, ticaret, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Bölümümüzün öncelikli hedefi de Uluslararası Ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim, finans, ekonomi, hukuk ve işletme bilgileriyle donatılmış, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerinde yer alıp ithalat ve ihracat performanslarını arttıracak, bankacılık ve sigortacılık alanında yetkin, modern dış ticaret strateji ve politikalarını teorik ve uygulamalı olarak çok iyi bilen, ulusal ve küresel rekabet stratejileri oluşturabilecek uluslararası vizyon ve beceriye sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bilimsel düşünme ve yöneticilik becerilerine sahip, disiplinler arası çalışabilen, sorunlara çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir..