TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İktisat, uluslararası ticaret ve lojistiğin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
3
Alanıyla ilgili ekonomik ve finansal verileri analiz eder.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin sosyoloji, siyaset bilimi ve felsefe alanlarıyla ilişkilendirir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Uluslararası ticaret işlemlerinin altyapısını ve içeriğini hazırlar.
2
Alanındaki kuramsal bilgileri yeni stratejiler belirlemek için kullanır.
3
Gümrük mevzuatını ve kambiyo mevzuatını uygulayarak ithalat ve ihracat işlemlerini yürütür.
4
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak üzere stratejiler geliştirir.
2
Yurtdışındaki müşterilerle sipariş, sevkiyat ve ödeme ile ilgili yazışmaları yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı organize eder.
2
İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan belgeleri hazırlar.
3
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler meydana getirmek için işbirliği yapar.
2
Ekip üyesi olarak müşterilerin bulunmasından sipariş teslimine kadar tüm aşamaları yönetir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İktisat, uluslararası ticaret ve lojistiğin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
3
Alanıyla ilgili ekonomik ve finansal verileri analiz eder.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin sosyoloji, siyaset bilimi ve felsefe alanlarıyla ilişkilendirir.
5
Uluslararası ticaret işlemlerinin altyapısını ve içeriğini hazırlar.
6
Alanındaki kuramsal bilgileri yeni stratejiler belirlemek için kullanır.
7
Gümrük mevzuatını ve kambiyo mevzuatını uygulayarak ithalat ve ihracat işlemlerini yürütür.
8
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır.
9
Satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak üzere stratejiler geliştirir.
10
Yurtdışındaki müşterilerle sipariş, sevkiyat ve ödeme ile ilgili yazışmaları yürütür.
11
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı organize eder.
12
İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan belgeleri hazırlar.
13
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
14
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler meydana getirmek için işbirliği yapar.
15
Ekip üyesi olarak müşterilerin bulunmasından sipariş teslimine kadar tüm aşamaları yönetir.
16
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
İktisat, uluslararası ticaret ve lojistiğin temel kavramlarını, kuramlarını ve yaklaşımlarını yorumlar.
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
Alanıyla ilgili ekonomik ve finansal verileri analiz eder.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin sosyoloji, siyaset bilimi ve felsefe alanlarıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Uluslararası ticaret işlemlerinin altyapısını ve içeriğini hazırlar.
Alanındaki kuramsal bilgileri yeni stratejiler belirlemek için kullanır.
Gümrük mevzuatını ve kambiyo mevzuatını uygulayarak ithalat ve ihracat işlemlerini yürütür.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak üzere stratejiler geliştirir.
Yurtdışındaki müşterilerle sipariş, sevkiyat ve ödeme ile ilgili yazışmaları yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Alanıyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası fuarlara katılımı organize eder.
İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan belgeleri hazırlar.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler meydana getirmek için işbirliği yapar.
Ekip üyesi olarak müşterilerin bulunmasından sipariş teslimine kadar tüm aşamaları yönetir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.