TR EN

SİYASET FELSEFESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS449 SİYASET FELSEFESİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin siyaset felsefesinin başlıca kavramlarını ayırt etmesi, alandaki farklı gelenek ve akımları karşılaştırması ve temel metinleri okuyup ana fikirlerini tartışmalarında doğru ve yerinde kullanabilmesi amaçlanır.
İçerik: Dersin içeriğini; siyaset felsefesinin temel kavramları ve sorunlarını kapsar. Tematik tartışmaların yanı sıra, seçili temel metinlerden parçalar kronolojik sırayla okunup tartışılması oluşturmaktadır.