TR EN

DEDE KORKUT İNCELEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE322 DEDE KORKUT İNCELEMELERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Dede Korkut kitabının farklı nüshaları ve yayınları, Dede Korkut kitabındaki kahraman prototipleri, Dede Korkut kitabındaki motifler, Dede Korkut kitabının Türk destan geleneği içindeki yeri, Dede Korkut kitabının Türkoloji disiplinindeki diğer alanlarla ilişkisi konularını öğrenciye kavratmaktır.
İçerik: Ders; Dede Korkut kitabının farklı nüshaları ve yayınları, Dede Korkut kitabındaki kahraman prototipleri, Dede Korkut kitabındaki motifler, Dede Korkut kitabının Türk destan geleneği içindeki yeri, Dede Korkut kitabının Türkoloji disiplinindeki diğer alanlarla ilişkisi konularını içerir.