TR EN

İSTATİSTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISF205 İSTATİSTİK 7 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İstatistiki verileri derleme, bu verileri kullanma, problem çözme ve değerlendirmeyi sağlamaya ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Temel istatistik kavramlarının tanıtılması, Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık ve olasılık hesaplama, kesikli ve sürekli dağılımlar, binom ve poisson dağılımları normal dağılım ve sürekli normal dağılım yöntem ve uygulamaları.