TR EN

GOLF I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY232 GOLF I 4 3 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, golf sporuna ait temel teknikleri oyun içerisinde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; golf branşına ilişkin tanım ve kavramlar, golf sporunun tarihçesi, golf oyun kuralları, golf sporunda kullanılan vuruş çeşitleri, araç ve gereçlerin kullanımı, teknik ve taktik bilgilendirme konularını kapsamaktadır.