TR EN

BASKETBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY333 BASKETBOL 5 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, basketbol branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklama, branşa ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; basketbolda öğretim yöntemleri ve ilkeleri, performans ölçüm yöntemleri, motorik özelliklerin geliştirilmesi, branşa yönelik tekniklerin hareket mekaniği konularını kapsamaktadır.