TR EN

MEDYA VE KÜRESELLEŞME KRİTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY429 MEDYA VE KÜRESELLEŞME KRİTİĞİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere Türkiye’deki Dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandırmak. Küreselleşen dünya ve medya bağlantısını anlamlandırmalarını, analiz edebilmelerini amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği: medyanın genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de küreselleşen medya, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri konularını kapsamaktadır.