TR EN

HAVA ARACI SARF MALZEMELERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY332 HAVA ARACI SARF MALZEMELERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere, olaylara müdahale becerisi ve ekipmanların kullanım, bakım ve muhafaza becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havaalanı kavramı, Hava Aracı kavramı, Hava tarafı tesis ve ekipmanları, Beyan edilmiş mesafeler ve hesaplamaları, Aletli pistler ve özellikleri, Mania Sınırlama Yüzeyleri, Maniaları belirlemek için görsel yardımcılar, PAT sahası işaretleme ve ışıklandırmaları, Pist mukavemeti ve hesaplama yöntemleri, Havaalanı master planlaması, Hava tarafı ve kara tarafı tesis yerleşimi, Havaalanı terminal tipleri ve Havaalanı hizmet sunum süreci, Yüzey kaplama koşullarının koruma faaliyetleri-Kurtarma ve yangınla mücadele faaliyetleri-Vahşi Yaşamla Mücadele Mania kontrol, Havaalanı operasyon faaliyetleri konularını kapsamaktadır.