TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ülkemizde tarımsal üretimde yakın gelecekte dünyada ilk 10’na girme vizyonuna sahip olarak gerçekleştirdiği tarımsal üretim ürünlerini dünya pazarlarında hiçbir pazarlanma riski ile karşılaşmadan pazarlamak istediğine göre, bu programın-mesleğin günümüzde daha fazla önem kazanacağı öngörülmektedir. Bu anlamda sadece kamu değil, özel sektör kuruluşlarının da bu konuda yatırım yapma ve uygun bir pazar büyüklüğüne sahip her işletmenin benzer laboratuvarlar kurarak kaliteli ve ilgili yönetmeliklere uygun ürün her bir gıda işletmesinde de benzer nitelikte eleman gereksinimi ortaya çıkacağı açıktır. Bu nedenle Laboratuvar Teknolojisi Programında öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlarından biridir. Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi ve analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu elemanlar ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

  • Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları),
  • Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde,
  • Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgili birimlerinde,
  • Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda,
  • Devlet Su İşleri,
  • Ziraat Odaları,
  • Köy Hizmetleri,
  • Tarımsal Araştırma Enstitüleri,
  • Tarım Kredi Kooperatifleri,
  • Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuvarlarında

Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, atık su arıtma tesisleri, zirai mücadele enstitüleri, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,  Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ayrıca TYT ve AYT sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini kazanmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerin bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede bitirebilirler.