TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere "Biyomedikal Cihaz Teknikeri" ünvanı verilir. Program; Tıpta ve biyolojik alanlarda kullanılan alet ve cihazların bakım ve onarımında görev alan Biyomedikal cihaz teknikeri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak bu mesleğe olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Biyomedikal Cihaz Teknikerleri, Hastanelerde ve Medikal firmalarda teknolojinin getirdiği yenilikleri analiz edebilmek ve hastane personeline tıbbi cihazlar hakkında gerekli teknik destek verebilmek üzere nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, tıbbi cihaz teknik servislerde dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.