TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri,temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilir.
2
Biyomedikal cihaz teknolojisi alanı ile ilgili olarak seminer,konferans, kongre,sempozyum vb. etkinliklere katılır.
3
Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik sistemleri tanıyabilir, arızalarını giderebilir; sürekliliğini sağlayabilir.
4
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olabilir.
5
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olabilir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını,yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini,iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilir.
2
Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilir.
3
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir.
4
Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı biyomedikal projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlama ve gerçekleştirebilir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
2
Üstlenilen sorumlulukları başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirebilir.
3
Mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirir.
2
Küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilir.
3
Biyomedikal cihaz teknikeri olarak mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığını kazanılabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Hastane ortamında Tıbbi Cihazların satın alma, bakım-onarım ve kullanıcı eğitimi ile ilgili konularda gerekli teknik İletişimi kurabilir.
2
Hastane personeli ile doğru şekilde iletişim kurabilir.
3
Office program bileşenleri sağlık kurumlarında etkin bir biçimde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilir.
2
Sağlık kurumlarına özgü terminolojiye hakimdir
3
Meslek etiğini özümseyerek evrensel etik çevresinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri,temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilir.
2
Biyomedikal cihaz teknolojisi alanı ile ilgili olarak seminer,konferans, kongre,sempozyum vb. etkinliklere katılır.
3
Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik sistemleri tanıyabilir, arızalarını giderebilir; sürekliliğini sağlayabilir.
4
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olabilir.
5
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olabilir.
6
Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını,yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini,iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilir.
7
Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilir.
8
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir.
9
Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı biyomedikal projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlama ve gerçekleştirebilir.
10
Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
11
Üstlenilen sorumlulukları başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirebilir.
12
Mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilir.
13
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirir.
14
Küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilir.
15
Biyomedikal cihaz teknikeri olarak mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığını kazanılabilir.
16
Hastane ortamında Tıbbi Cihazların satın alma, bakım-onarım ve kullanıcı eğitimi ile ilgili konularda gerekli teknik İletişimi kurabilir.
17
Hastane personeli ile doğru şekilde iletişim kurabilir.
18
Office program bileşenleri sağlık kurumlarında etkin bir biçimde kullanır.
19
Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilir.
20
Sağlık kurumlarına özgü terminolojiye hakimdir
21
Meslek etiğini özümseyerek evrensel etik çevresinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri,temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilir.
Biyomedikal cihaz teknolojisi alanı ile ilgili olarak seminer,konferans, kongre,sempozyum vb. etkinliklere katılır.
Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik sistemleri tanıyabilir, arızalarını giderebilir; sürekliliğini sağlayabilir.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olabilir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olabilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını,yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini,iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilir.
Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir.
Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı biyomedikal projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlama ve gerçekleştirebilir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
Üstlenilen sorumlulukları başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirebilir.
Mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirir.
Küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilir.
Biyomedikal cihaz teknikeri olarak mesleğe ait bilgileri takip etme alışkanlığını kazanılabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Hastane ortamında Tıbbi Cihazların satın alma, bakım-onarım ve kullanıcı eğitimi ile ilgili konularda gerekli teknik İletişimi kurabilir.
Hastane personeli ile doğru şekilde iletişim kurabilir.
Office program bileşenleri sağlık kurumlarında etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilir.
Sağlık kurumlarına özgü terminolojiye hakimdir
Meslek etiğini özümseyerek evrensel etik çevresinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.