TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Radyoterapistler, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte, özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümler yaygın olarak bulunmaktadır. Dolayısı ile meslek elemanlarının istihdam alanları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Çalışma Alanları

Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Sağlik Bakanliğinin yatakli ve yataksiz tedavi kurumlari ile koruyucu sağlik hizmetleri veren kuruluşlarinda, SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi alanlarına dikey geçiş sağlanmaktadır.