TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Optisyenlik Programı'nın amacı, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YGS1 taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Fizik