TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Optisyenlik Programı'nın amacı, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Optisyenlik programının hedefi, gözlükçülük alanında çalışacak sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, mesleki alanda fizik, kimya becerilerini kullanabilen, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek programın amaç ve hedefleridir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar. Optisyen unvanı ile kendi optik mağazalarini açabilecekleri gibi, optisyenlikle ilgili işletmelerde yönetici olarak da çalişabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.