TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağını geliştirmek

Programın Hedefi

Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Kariyer Olanakları

Doktora eğitimini başarılı olarak bitiren öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilirler.

Çalışma Alanları

Mezunlarimiz, özel ve kamu sektöründe uzman ve yönetici olarak, işletmeciliğin ilgi duyduklari finansman, muhasebe, satiş, pazarlama, insan kaynaklari vb. hemen her alaninda çalişabilecekleri gibi, kendi işlerini kurabilecek bir donanima da sahip olacaklar ve ya Doktora programlarina devam ederek, akademisyen olabileceklerdir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar