TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle uzmanlık düzeyinde donatılmış insan kaynağını geliştirmek

Kariyer Olanakları

Doktora eğitimini başarılı olarak bitiren öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar