TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 17,4
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 17,4
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 17,4
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 71 17,4
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 16 16 20 20 20 20 16 16 16 20 16 16 16 20 20 16 284 69,61
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
İNOVASYON VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TEORİLERİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 71 98,61
KÜRESELLEŞME VE STRATEJİK YÖNETİM 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 75 104,17
DENETİM 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 68 94,44
GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER YÖNETiMİ 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 71 98,61
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLOBAL PAZARLAMA UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YATIRIM PROJE YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 75 104,17
İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 75 104,17
FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 70 97,22
KARŞILAŞTIRMALI PAZARLAMA YÖNTEMLERİ VE TEORİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 34 31 29 34 34 30 31 28 33 35 34 28 32 31 34 27 505 701,39