TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Kültürel değerlere duyarlı ve uluslararası standartlara uygun bir yaşam alanı biçimlendirmeye yönelik olarak var olan bilgi ve teknolojilerden en etkin şekilde yararlanmak ve bilgi üretimine katkı sağlamak; kültürel değerlere duyarlı uluslararası standartlara uygun donanımlara sahip disiplinlerarası ekip çalışmasına uyumlu, girişimci ve yönetici nitelikli mezunlar vererek kamu kurumları ve özel sektörün alanında uzmanlaşmış mimar açığını gidermek veya sayısını arttırmak; “sürdürülebilir çevre ve Yaşam” kültürünün ulusal ölçekte kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına ilişkin etkilerine yönelik olarak aktif bir tanıtım ve bilgilendirme stratejisi oluşturarak bu yönde çalışmalarda bulunmak ve sürekliliğini sağlamak, mimarlıkta kuram ile meslek pratiği arasındaki karşılıklı etkileşim yöntemiyle oluşan iletişim hakkında programa katılan öğrencilerde farkındalık sağlamak, gerçek yaşam deneyimlerine dayalı mimarlık kavramlarını anlama, kavrama ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.

Kariyer Olanakları

Mimarlık Yüksek Lisans programı mezunları, alanında uzmanlaşmış mimarlar olarak, disiplinlerarası ekip çalışmasına uyumlu, girişimci ve yönetici nitelikli olarak kamu kurumları ve özel sektörde çalışabilecektir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olan ve bir yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı mezunlarına Bilimsel Hazırlık koşulları tamamlandığı takdirde yatay geçiş hakkı verilmektedir.