TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına giren hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirleyebilen önleyici ve tedavi edici yaklaşımları uygulayabilmek için gerekli bilgi ve beceri yetkinliğine sahip, etik prensipleri benimseyen, farklı meslek gruplarıyla ekip çalışması planlayabilen veya ekipte yer alabilen, bilgi teknolojilerini veya bilimsel araştırma yöntemlerini etkin şekilde kullanabilen ve kanıta dayalı uygulamalar oluşturabilen mezunlar yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bölüme kabul edilen öğrencilerin program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS ‘lik dersi başarı ile tamamlamaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi alarak fizyoterapist ünvanına hak kazanmalarıdır.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak çalışabilir ve isterlerse kariyerlerini daha üst düzeyde akademik çalışmalarla ilerletebilirler.

Bölümün Geleceği

Dünyada Covid-19 pandemisi, ile insanlar hareketsiz bir dönem geçirmiş, hastalığı geçiren birçok bireyde başta solunum sistemi, kas iskelet sistemi olmak üzere kalıcı hasarlar görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaşlı nüfusun hızlı artışıyla dünyamız yaşlanmakta ve sağlıklı yaşlanma konusuna dikkat çekilmesi gerekmektedir. Bunların yanında Endüstri 5.0 döneminde iş hayatının yetişkinleri hareketsiz yaşama itmesi, teknoloji gelişirken çocuklarda azalan fiziksel aktivite ve obezite artışının sonucu olarak da günümüzde fizyoterapi ve rehabilitasyona ihtiyaç artmış ve zorunluluk haline gelmiştir. Kas iskelet sistemi problemleri, kardiopulmoner sistem hastalıkları, obezite ve diyabet gibi konular fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün sağlıklı yaşlanma için önemli olan, güncel,  ve her geçen gün gelişmekte olan konulardır. Başta bu konular olmak üzere fizyoterapi ve rehabilitasyonun tüm alanlarında bilimsel araştırmalara ve kliniklerde hastaları tedavi edecek fizyoterapistlere ihtiyaç vardır.

Kimler Seçmeli

Sağlıklı kişilerin iyilik halinin devamını isteyen ve koruyucu fizyoterapiye ilgi duyan, pandemi ile önemi artan solunum fizyoterapisinde uzmanlaşmak isteyen ve ortopedik, nörolojik ve diğer birçok alanda kişilerin sağlık ve refah düzeylerini  artırmak veya bilimsel araştırmalar yapmak isteyen herkes için uygun bir tercih olacaktır. Fizyoterapist olun, Hayata anlam katın!

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Bu programa kayitli öğrenciler sağlik bilimleri bölümleri arasinda yatay geçiş yapabilirler.