TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ulusal ve uluslararası düzeyde; birey/toplum sağlığına duyarlı olan, sağlıktan sapma durumlarında bakım gereksinimlerini karşılayan, sorunları gören ve çözen, etik ilkelerden ayrılmayan mezunlar vermektir.

Kariyer Olanakları

Hemşire ünvanı alan kişiler sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır. Oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır. Alanında uzman hemşirelere bugünde ve gelecekte her zaman ihtiyaç olacaktır. Çalışma alanları:

 • Üniversite Bünyesinde Bulunan Hastaneler
 • Devlet Hastaneleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumu’na Bağlı Hastaneler
 • Özel Sağlık Kurumları
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Tıp Merkezleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Yaşlı Bakım Evleri
 • Okullar ve Kreşler
 • İş Yeri Sağlık Birimleri
 • Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar
 • Lisansüstü Programlar

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Kurum içi ve kurum dışı

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Kurum içi ve kurum dışı, sağlık bilimleri bölümleri