TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sevgili Öğrencilerimiz,

 
Reklam Tasarımı ve İletişim bölümündeki eğitim ve öğretimin temel amacı; küresel ve ulusal alanda 21.yy. ilk çeyreğinde büyük bir devinimle gelişen reklam sektörünün iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek alanında uzman bireyler yetiştirmek, reklam ve iletişimin çağdaş bilincini geliştirmek ve yerleştirmek, akademik değerlere katkı sağlamak, bu alanda ilerlemektir.
 
Bölümümüzde eğitim ve öğretim temel amacı göz önünde bulundurularak öğrencilerinin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda reklam tasarımı ve iletişimde söz sahibi olabilecek öğrenciler olarak yetişmeleri hedefi izlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bölüm zorunlu derslerden başka donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler öğrencilerin seçimine sunulmaktadır...
 

Reklamlar günümüz kitle iletişim araçlarında büyük bir yer kaplamaktadır. Böylesi bir ilgi kaçınılmaz olarak istihdam edilecek eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün açılmasına karar verilmiştir. Bu bölümün amacı, sektörde istihdam edilebilecek ve sektörü bir adım ileriye taşıyabilecek donanıma sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir. Bu bölümdeki öğrenciler yaratıcı reklam metinleri yazabilecek, reklamın tasarlanma aşamasına ilişkin bilgi sahibi olacak, reklam senaryosu ve reklam filmi oluşturacak, ayrıca reklam “kanallarını” yönetebilecek donanıma sahip olarak yetişecektir. Öğrenciler, hem teorik hem de pratik yönelimlerle kendilerini uzmanlaştıracaktır.

 

Kariyer Olanakları

 Mezunlarımız kariyerlerine akademisyen olarak devam ettikleri gibi; işletmelerin pazarlama iletişimi bölümlerinde, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında; medya planlama şirketlerinde; metin yazarı, yapımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim yönetmeni olarak da çalışmaktadırlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İletişim Fakültelerinde bulunan "Reklam Tasarımı ve İletişim", "İletişim Tasarımı", “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Reklamcılık”, “Radyo Televizyon ve Sinema”, “Televizyon- Sinema”, “Gazetecilik”, “İletişim Bilimleri”, “Görsel İletişim Tasarımı” ve “Yeni Medya” bölümlerine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarındaki “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo-Televizyon” ve “Reklamcılık” bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları,  ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedir.