TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Kurum ile halk arasındaki iletişimde köprü görevi üstlenen halkla ilişkiler ve tanıtım sektörü ile toplum için etik ve bilimsel yöntemler doğrultusunda mesleki anlamda donanımlı, sorumluluk sahibi, çözüm odaklı, proaktif, global düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Dijitalleşmenin hız kazandığı çağımızda halkla ilişkiler ve tanıtım sektörlerinin sürekli gelişip dönüşmekte olduğu göz önüne alınarak piyasanın çağın gerekliliklerini yerine getirebilecek bilgi ve kapasiteye sahip kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Programın Hedefi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nı uluslararası standartlara yükseltmek, ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren eğitim kurumları arasında tanınabilirliği ve kaliteyi yakalamaktır. Bir diğer hedefimiz ise bilgili, kültürlü, mesleğine hakim, toplumsal değerlerine sahip, profesyoneller olarak piyasaya kazandırılacak bireyler yetiştirmektir.

 

Küreselleşen dünya ile birlikte iş dünyasındaki rekabet artık pazarlama, tanıtım ve iletişim çalışmalarını zorunluluk haline getirmiştir.  Fakat geçmişine bakıldığında yeni disiplinler olarak boy gösteren halkla ilişkiler, tanıtım, reklam, pazarlama iletişimi gibi alanların tanımlarının ve sınırlarının çoğu zaman birbirleri ile karıştırıldığı, tam anlamıyla anlaşılamadığı görülmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak sektördeki bu karmaşa ve anlaşmazlığın önüne geçebilmek adına mesleki anlamda bilinçli bireyler yetiştirmek, bu bireylerin alanında başarılı profesyoneller olarak iş hayatında, ülkemizin ve dünyanın önde gelen saygın kuruluşlarında yerlerini almasını sağlamak bir diğer hedefimizdir. 

Kariyer Olanakları

Firmaların kurum içi halkla ilişkiler, kurumsal iletişim birimleri ve kurum dışı ajans yapıları içerisinde halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirilebilecek, her sektörden kurumsal felsefeyi benimsemiş işletmeler.

Çalışma Alanları

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir çok kurumun reklam halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi departmanları ya da reklam ve halkla ilişkiler ajansları.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Yerel Yönetimler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Sanatları, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.